TÜÇEV SERTİFİKASYON MERKEZİ

Belgelendirme Kılavuzu

 1.             AMAÇ 

Bu kılavuzun amacı TÜÇEV Sertifikasyon Birimi bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamı dahilindeki sınavlarda adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını oluşturmak ve belgelendirme sürecine ilişkin bir yöntem belirlemektir.

 

 1.             KAPSAM

Bu kılavuz TÜÇEV Sertifikasyon Birimi bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamı dahilindeki sınavlarda adayın belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme sürecine ilişkin tüm faaliyetleri kapsar.

 

 1.             TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

 

 1.             UYGULAMA

4.1.           BAŞVURULARIN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından düzenlenecek olan sınavlarda; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, sınav organizasyonu, belgelendirme ve belgelendirme sonrası sürece ilişkin tüm detaylar TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’nin internet adresinden (https://tucevsertifikasyon.com/) duyurulur. Başvurular, genel başvuru (ön talep) ya da açılan sınava başvuru şeklinde alınır. Kişilerin sınava kabulü Belgelendirme Uzmanı tarafından başvurunun onaylanmasıyla olur.

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’nin yetkilendirildiği ilgili Ulusal Yeterlilikte sınav başvurusu için herhangi bir eğitim/tecrübe ya da ön şart bulunmamaktadır.

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi hizmetlerine ilişkin esas ve usuller, Ücret Talimatında dokümante edilmiş olup, sınav ücretleri Ücret Çizelgesinde listelenmiştir. Sınav ücretlerine ilişkin çizelgeye (https://tucevsertifikasyon.com/) adresinden ulaşılabilmektedir.

Adayın doldurması üzere kendisine gönderilen evrakların (Aday Başvuru Formu, Aday Kimlik Fotokopisi, Dekont, Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha)) tamamlanarak TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne eksiksiz bir şekilde iletilmesi üzerine adayın başvurusu kabul edilmektedir.

Başvuruları onaylanan adaylara, Belgelendirme Uzmanı tarafından online sistem üzerinden sms, mail ya da telefon ile sınav programına ilişkin bilgi verilir.

 

4.1.1.     Engeli/özel durumu olan başvuru sahipleri

Engelli ya da itina gösterilmesi gereken ya da özel durumu olan adaylar, Sınav Başvuru Formunda engellilik durumunu ya da özel durumunu açıklayarak belirtmelidir.

Adayın engel durumu, başvuruda bulunulan yeterliliğin kapsamına uygun bulunmaması halinde başvuru reddedilir ya da TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından adaydan rapor göndermesi talep edilebilir. Adayın engel durumunun sınava girebilecek düzeyde olması durumunda TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri zedelenmeden sınavlar gerçekleştirilir.

Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir Gözetmen görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.

Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir.

İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Adayın özel durumunu ya da engel durumunu belirtmemesi durumunda, sınav günü sınav organizasyonunda gerekli tedbirlerin alınamamasına bağlı olarak TÜÇEV Sertifikasyon Birimi adayın sınavını gerçekleştirmez.

4.2.  KAPSAM DAHİLİNDEKİ BELGELENDİRME PROGRAMLARI

 

17UY0313-3 SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TIBBİ ATIK TOPLAYICISI (SEVİYE 3)

A1: İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

A2: Tıbbi Atık Toplama

17UY0314-3 SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TEHLİKELİ ATIK TOPLAYICISI

(SEVİY 3)

A1: İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

A2: Tehlikeli Atık Toplama

22UY0521-3 HAFRİYAT TOPRAĞI DÖKÜM SAHASI ELEMANI (SEVİYE 3)

A1 İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

A2 Hafriyat Toprağı Depolama

17UY0311-5 ATIK KOORDİNATÖRÜ

(SEVİYE 5)

A1: İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma, Kalite

A2: Atık Yönetimi

22UY0520-4 ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM ELEMANI (SEVİYE 4)

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

B1: Kâğıt Hamuru Hazırlama

B2: Kâğıt Üretme

 

4.3.  BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4.3.1.                                          Sınav Genel Kuralları

 

 1.       Sınav başlamadan önce mobil cihazlarınızı (cep telefonu vb.) kapalı konuma getiriniz.
 2.       Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirilmesi yasaktır.
 3.       Aksi belirtilmedikçe sınavlarda kullanmanız yasak olan teçhizat ve ekipmanlar: Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları; MP3 çalar, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları; tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; müsvedde kağıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlardır.
 4.       Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdında o soru için ayrılmış olan yere belirgin şekilde işaretlemeyi unutmayınız.
 5.       Her sorunun 1 (bir) doğru cevabı bulunmaktadır. Aynı soruda cevap kağıdına birden fazla şıkkı işaretlemeniz halinde cevabınız yanlış sayılacaktır. 
 6.       Sınav Kitapçığına işaretlenen cevaplar, geçerli sayılmayacaktır. Lütfen işaretlemelerinizi cevap kağıdına yaptığınızdan emin olunuz.
 7.       Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmemektedir.
 8.       Sınav başladıktan sonraki ilk 15 (on beş) dakika içerisinde salonu terk edemezsiniz.
 9.       Sınav süresince sınavı tamamlayanlar haricindeki adayların, sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılması yasaktır.
 10.    Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbirleriyle yardımlaşan veya konuşan adaylara kopya işlemi uygulanacaktır.
 11.    Sınav Yapıcı kopya çeken adayları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir.
 12.    Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması gereken zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek, içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 13.    Sınav Yapıcıdan herhangi bir konuda açıklama isteyebilirsiniz, ancak soracağınız soru tüm adayların duyabileceği yüksek bir sesle sorulmalıdır.
 14.    Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak, sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler Sınav Tutanağına kaydedilir ve sınav salonundan çıkartılır.
 15.    Aday, Sınav Yapıcıların uyarılarını dikkate almak ve uyarılara uymak zorundadır.
 16.    Sınav Yapıcı ile arasında tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olan aday, Sınav Yapıcı reddederek bir organize edilecek bir başka sınava katılma hakkına sahiptir. Böyle bir durum var ise sınav başlamadan önce yüksek sesle belirtiniz.
 17.    Sınavınızın sonlandırılmasına veya bir soruya veya sınava ilişkin başka bir duruma itiraz ve şikayet hakkınız vardır. Ancak itiraz veya şikayetinizi “SINAV BİTMİŞTİR” ikazından sonra Sınav Yapıcıya ya da TÜÇEV Sertifikasyon Birimi internet sitesinden (tucevsertifikasyon) TÜÇEV Sertifikasyon Birimi yetkililerine iletebilirsiniz. Lütfen sınav esnasında itiraz veya şikayette bulunmayınız.
 18.    İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmeniz ve bu nedenle kendinizi veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürmeniz halinde sınavınız DURDURULUR. Ve sınavdan BAŞARISIZ sayılırsınız.
 19.    Sınav bitiminde bizleri değerlendirmek isterseniz eğer anket formumuzu görevli(ler)den isteyiniz.
 20.    Sınav kitapçıklarınızda bulunan kişisel bilgilerinizi kontrol edip imza kısımlarını imzaladıktan sonra görevlinin sınavı başlatmasını bekleyiniz.

 

4.4.                        TEORİK SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

TOPRAĞI Ulusal Yeterlilik

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Süre

(max)

Geçme Notu

Ön Şart

17UY0313-3 SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TIBBİ ATIK TOPLAYICISI (SEVİYE 3)

A1: İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

20

40dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

A2: Tıbbi Atık Toplama

10

20dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

17UY0314-3 SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TEHLİKELİ ATIK TOPLAYICISI

(SEVİYE 3)

A1: İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

20

40dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

A2: Tehlikeli Atık Toplama

10

20dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

22UY0521-3 HAFRİYAT SAHASI ELEMANI (SEVİYE 3) DÖKÜM

A1 İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

20

40dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

A2 Hafriyat Toprağı Depolama

7

14dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

17UY0311-5 ATIK KOORDİNATÖRÜ

(SEVİYE 5)

A1: İSG, İş Organizasyonu, Çevre Koruma, Kalite

30

60dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

A2: Atık Yönetimi

13

26dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

22UY0520-4 ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM ELEMANI (SEVİYE 4)

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonu, Çevre Koruma ve Kalite

20

40dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

B1: Kâğıt Hamuru Hazırlama

12

24dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

B2: Kâğıt Üretme

10

20dk

% 70

Ön Şart Bulunmamaktadır

 

4.5.                        PERFORMANS SINAVI DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Tüm birimlere yönelik performansa dayalı sınav “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Aday, kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla;

 •          17UY0313-3 SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TIBBİ ATIK TOPLAYICISI (SEVİYE 3) yeterliliği için A2 biriminden en az % 70,
 •          17UY0314-3 SAĞLIK KURULUŞLARI KAYNAKLI TEHLİKELİ ATIK TOPLAYICISI (SEVİYE 3) yeterliliği için A2 biriminden en az % 70,
 •          22UY0521-3 HAFRİYAT TOPRAĞI DÖKÜM SAHASI ELEMANI (SEVİYE 3) yeterliliği için A2 biriminden en az % 70,
 •          17UY0311-5 ATIK KOORDİNATÖRÜ (SEVİYE 5) yeterliliği için A2 biriminden en azın % 70,
 •          22UY0520-4 ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM ELEMANI (SEVİYE 4) yeterliliği için B1 ve B2 birimlerinden en az %70 başarı elde ederse başarılı sayılır. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

 

 

4.6.                        SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç 10 (on) işgünü içerisinde, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’nin internet sitesinden (https://tucevsertifikasyon.com/) duyurulur. Adaylar, kendilerine başvuru sırasında tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle internet sitesine girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

 

4.7.                        BELGE KARARININ VERİLMESİ

 

Karar Verici; yetki kapsamındaki Ulusal Yeterlilikler ile Görev Tanımındaki şartları karşılayan ve konusunda uzman personel olarak TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından atanan kişidir, belgelendirmeye ilişkin karar merciidir. Belgelendirme kararını veren Karar Verici, adayın sınavında veya eğitiminde görev alamaz. Karar Vericinin sahip olması gereken nitelik ve özellikler Karar Verici Görev Tanımı ile dokümante edilmiştir.

 

Karar Verici belgelendirme kararını, Belgelendirme Uzmanı tarafından dosya kapağında bulunan kontrol formlarının (Aday Dosyası Kontrol Listesi ve Sınav Dosyası Kontrol Listesi) kontrol edilerek kendisine sunulmasıyla değerlendirmelerini gerçekleştirir.

 

Aday Dosyasında;

 •        Aday Başvuru Formu
 •        Aday Kimlik Fotokopisi
 •        Dekont
 •        Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha)
 •        Teorik Sınav Kitapçığı
 •        Cevap Formu
 •        Cevap Anahtarı
 •        Performans Sınavı Kontrol Listesi
 •        Sınav Sonuç Listesi
 •        Belge Karar Formu

 

Sınav Dosyasında;

 •        Sınav Katılım İmza Listesi-Teorik
 •        Sınav Katılım İmza Listesi-Performans
 •        Sınav Doküman Teslim Tutanağı-Teorik
 •        Sınav Doküman Teslim Tutanağı-Performans
 •        Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu
 •        Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu
 •        Teorik Sınav için Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kontrol Formu
 •        Performans Sınav için Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kontrol Formu
 •        Sınav Tutanağı-Teorik
 •        Sınav Tutanağı-Performans
 •        Kamera Kaydı

 

Kamera kayıtlarının incelenmesi adımında, Karar Verici en düşük ve en yüksek not alan adayların kamera kaydının tamamını incelerken, diğerlerini keserek ve göz atarak inceler.

Başarılı ya da başarısız olan adaylar için Belge Karar Formunun ilgili haneleri Karar Verici tarafından işaretlenip imzalanarak, aday dosyaları Belgelendirme uzmanı teslim edilir. 

Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Belgelendirme Uzmanı tarafından Aday Bildirim Formu ile MYK’ya iletilir.  MYK’ya iletilen bilgilere göre, MYK tarafından başarılı olan adaylara MYK tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi adaya iletilmek üzere TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ ne gönderilir. Belgeler, o mesleğin Ulusal Yeterliliği’nde belirlenen süreler içerisinde geçerli olur.

Sınavlardan başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların Belgeleri, daha önce imzalanarak 2 asıl nüsha şeklinde TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ ne kargolanan Belge Kullanım Sözleşmelerinin Genel Müdür tarafından imzalanmış bir asıl nüshası ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı sahibine elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir.

Belge almaya hak kazanan kişiler Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamında belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmakla yükümlüdür. Belgelendirilmiş kişi TÜÇEV Sertifikasyon Birimi internet sayfasından (tucevsertifikasyon) yalnızca kendine ait olan bilgilere her zaman erişebilir. Bilgiler 3. (üçüncü) kişilerin erişimine karşı koruma altındadır.

Söz konusu süreçte ortaya çıkan uygunsuzluklara, İç Doğrulama Prosedürü ile Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedüründe tanımlanan adımlara göre işlem yapılır. 

 

 

 

 

4.8.                        KAPSAM GENİŞLETME VE DARALTMA

 

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi, kapsam genişletmek (birim birleştirmek) isteyen adayların diğer kuruluşlardan daha önceden aldıkları belgelerin sorgulamasını yaparak, belgelendirme programları tarafından ortaya konan şartların doğruluğu sağlandıktan sonra başvuru sahibinin başvurusunu dikkate alır. Gerekirse başvuru sahibinden konu ile ilgili kayıtları talep edebilir.

Belgelendirilmiş kişiler, Ulusal Yeterliliklerde tanımlanmış birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde belge almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutularak birim birleştirme sınavına girebilirler. Birim birleştirme sınavına giren adayların belgeleri en son tarihli sınav dikkate alınarak düzenlenir.

Birim birleştirme sınavına girenlerden, Ücret Çizelgesinde tanımlı belge masrafı ve girmiş oldukları birimlere ait sınav ücreti alınır. Daha önce tamamlamış oldukları birimlerden ücret talep edilmez.

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi kişinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenler.

Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

 

 

4.9.                        YENİDEN BELGELENDİRME

 

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkan tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar. Belge yenileme sınavları, belgelendirme programında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlar olarak düzenlenir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kişilerin belge geçerlilik süreleri, 5 (beş) yıl daha uzatılır. 

Belge yenileme sınav(lar)ı başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce düzenlenir. Başvuru sahibinin, belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması halinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda TÜÇEV Sertifikasyon Birimi başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde MYK’ya bildirir.

Kişi Ücret Çizelgesinde belirtilen Belge Yenileme Ücretini öder ve Başvuru Formunun ilgili kısımlarını doldurup imzalayarak dekont ile birlikte TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne elden/kargo/posta yoluyla teslim eder.

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evrakını Belgelendirme Prosedürü çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin performansa dayalı sınav(lar)ına tabi tutulur.

 

Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için TÜÇEV Sertifikasyon Birimi belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden Ücret Çizelgesinde yer alan belge masraf karşılığını tahsil eder. Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TÜÇEV Sertifikasyon Birimi,başvuru sahibi için belge talebini MYK’ya iletir.

Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir. 

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’nde yapılan belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a yeniden TÜÇEV Sertifikasyon Birimi‘nde girmesi halinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. TÜÇEV Sertifikasyon Birimi dışında farklı bir kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından bir kez daha sınav imkanı sağlanır. 

 

4.10.                     BELGENİN KAYBOLMASI, TAHRİP EDİLMESİ

 

Belgelendirilmiş kişiler, belgelerini kaybetmeleri, belgenin tahrip olması, yırtılması veya kişisel bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi durumlarında TÜÇEV Sertifikasyon Birim’ ne tahrip olan belge/eski belge ile birlikte yeni belge talebine ilişkin dilekçelerini iletirler.

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından değerlendirilen dilekçeye istinaden belgelendirilmiş kişinin belgesi Ücret Çizelgesinde yer alan Belge Ücreti karşılığının yatırılmasına müteakip söz konusu kişinin teslim edilmesi tercihine göre kargo/ elden vb. yollarla teslim edilir.

 

4.11.                     BELGENİN ASKIYA ALINMASI

 

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi belgelendirilmiş kişi ile ilgili olarak, belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıdaki durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına karar verir ve belgenin kullanılmasına izin vermez.

 •          Belge sahibinin Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının tespit edilmesi
 •          Belge sahibinin, Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması ve MYK, TÜRKAK ve TÜÇEV Sertifikasyon Birimi logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,
 •          Belge sahibinin, belge gözetiminde ve belge yenilemede gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne ulaştırmaması

durumlarında, belge geçerlilik süresine bakılmaksızın belgesi askıya alınır. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 3 (üç) ay boyunca belgenin askıda kalması ve belirtilen süre zarfında gerekli kanıtların TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne ulaştırılmaması durumunda kişinin belgesi iptal edilir. Gerekli kanıtların TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne sunulmasının ardından Belgelendirme Uzmanı tarafından belgenin askısı ortadan kaldırılır.

Askıya alınma durumu, belge sahibine Belgelendirme Uzmanı tarafından e-posta veya telefon yoluyla bildirilerek, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi internet sayfasındaki (com) belge sorgulama sekmesinden duyurulur.

 

4.12.                     İPTAL EDİLMESİ

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 •          Belge sahibi hakkında, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında incelenerek ispatlanan kesinleşmiş şikayetin bulunması,
 •          Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunamaması,
 •          Belge sahibinin, belgelendirme programı şartlarını karşılayamadığının ve artık mesleğini icra edemeyeceğinin tespit edilmesi,
 •          Belge sahibin, belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte yer alan şartları sağlayamaması,
 •          Belge sahibinin, belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlayamaması

durumlarında, belge geçerlilik süresine bakılmaksızın belgesi iptal edilir. Belge sahibi iptal edilen belgenin kullanımını durdurmakla ve 20 (yirmi) gün içerisinde belge, kimlik kartı ve eklerini TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne iade etmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu belge sahibidir. İptal durumu, Belgelendirme Uzmanı tarafından belge sahibine e-posta veya telefon yoluyla bildirilerek, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi internet sayfasındaki (https://tucevsertifikasyon.com) belge sorgulama sekmesinden duyurulur.

Uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Belgesi iptal edilen kişi ilk başvuru sürecini uygulayarak yeniden belgelendirme talebinde bulunabilir.

Belgesi askıya alınan belgelendirilmiş kişilerin belge durumu Belgelendirme Uzmanı tarafından yazılım üzerinden takip edilir.

 

 1.                    İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

 •          FR.04    SINAV BAŞVURU FORMU
 •          GT.06    KARAR VERİCİ GÖREV TANIMI
 •          SZ.01     BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
 •          FR.05    TEORİK SINAV KİTAPÇIK KAPAĞI
 •          FR.07    OPTİK CEVAP KAĞIDI
 •          LS.06     Teorik Sınav Sonuç Listesi
 •          LS.07     Performans Sınav Sonuç Listesi
 •          FR.10    Aday Belge Karar Formu
 •          FR.42    Doküman Teslim Tutanak Formu-Performans
 •          FR.59    Doküman Teslim Tutanak Formu-Teorik
 •          FR.58    Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu
 •          FR.58    Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu
 •          FR.43    Performans Sınavı İçin Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kayıt Formu
 •          FR.49    Teorik Sınav İçin Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kayıt Formu
 •          FR.47    Sınav Tutanağı
 •          PR.03    İç Doğrulama Prosedürü
 •          PR.05    Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
 •          FR.65    Ücret Çizelgesi
 •          PR.08    Belge-Marka Logo Kullanım Prosedürü