TÜÇEV SERTİFİKASYON MERKEZİ

Belgelerimiz / Logo Kullanımı

 

1           AMAÇ

Bu prosedürün amacı Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Sertifikasyon Birimi tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belge, marka/logo kullanımları için yöntem belirlemektir.

2           KAPSAM

Bu prosedür, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından yürütülen Personel Belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kişilerin belge, marka/logosunun kullanımına ilişkin faaliyetleri kapsar.

3           TANIMLAR

Belge: Belgelendirmenin kanıtını sağlayan doküman/sertifika

Marka: Resim ya da harfler ile ifade edilen tescilli işaret

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

MYK: Mesleki Yeterlilik  Kurumu

 

4           YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

Bu prosedürün uygulanmasından tüm personel sorumludur.

5           UYGULAMA

5.1         Belgelendirilmiş Kişiler tarafından Belge Kullanım Şartları

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi Personel Belgelendirme logosunu kullanan belgelendirilmiş kişiler Belge Kullanım Sözleşmesi gereği, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi belge, marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Belgeler TÜÇEV Sertifikasyon Birimi mülkiyetindedir. TÜÇEV Sertifikasyon Birimi Belgelendirme Prosedürüne ve yasal şartlara uyulması koşuluyla, belgelendirilen kişi belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

Belge, sadece verildiği kapsam dahilinde geçerlidir. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması ya da belgenin, logonun ya da markaların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler belgelendirilmiş kişiler ile ilgilidir. Bu nedenle, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Sistem veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanıldığı tespit edilen belgeler için yazılı uyarı yapıldığı halde, belgeyi bu şekilde kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Belge üzerindeki markalar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü de ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Belgelendirilen kişiler, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek bozulma olması durumunda, kişi belge kullanımını sona erdirir ve belgenin yenilenmesi için tahrip olan belge ile birlikte TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne başvurur.

Geçerlilik süresi içinde, kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda, belgelendirilmiş kişi TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne başvurarak yeni bir belge düzenlenmesini isteyebilir. Bu işlemler için Ücret Talimatı’ nda yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi belgeleri, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi veya onun belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile ilgili TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ni yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır.

Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgelendirilen kişi, belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki markaları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla ve ayrıca belge kapsamındaki her türlü değişikliği TÜÇEV Sertifikasyon Birimi ‘ne bildirmekle yükümlüdür.

Belgelendirilen kişilerin Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) kurallarına da uyması gerekmektedir.

Belgenin askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması halinde belge geçerliliğini yitirir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı ve iptal edileceği Belgelendirme Prosedüründe belirlenmiştir.

 

5.2         TÜRKAK VE MYK Markasının Kullanım Şartları

 

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’nde yürütülen faaliyetler R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara göre gerçekleştirilir.

TÜRKAK ve MYK logosunun kullanımı yalnızca kuruma ait olup ortak gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde kurum izni ile kullanılması dışında başka bir kurum, kuruluş tarafından kullanılması yasaktır.

TÜRKAK ve MYK Markası ile standardın numarası/YBK, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilerek kullanılabilir.    

TÜRKAK ve MYK Markası kırtasiye malzemelerinin, broşürün vb. üzerinden ancak TÜÇEV Sertifikasyon Birimi logosu daha baskın olmayacak şekilde kullanılır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerinde bulunacaksa en boy oranı sabit olmakla birlikte 30mm’den büyük olmamalıdır.

TÜRKAK ve MYK Markasının formatında herhangi bir değişiklik ya da tahrifat yapılmamalıdır.

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi tarafından TÜRKAK ve MYK Markası TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’nin statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olmayacak şekilde kullanılır.

Yetkilendirme kapsamındaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinden TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ nin sorumlu olmasına bağlı olarak MYK markası üzerinden sorumluluğun MYK ait olduğunu içeren bir açıklama, ima olacak şekilde bilgilendirmede bulunmaz.

Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, gözden geçirme faaliyetleri veya TÜÇEV Sertifikasyon Birimi’ne iletilen itiraz ve şikâyetlerle değerlendirilir.

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi belge, logo ve markanın her türlü yanlış kullanımında Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedüründe anlatıldığı üzere süreç ilerletilir.

 

6           İLGİLİ DOKÜMANLAR

  •          TL.03     Ücret Talimatı
  •          PR.10    Belgelendirme Prosedürü
  •          PR.05    Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü

 

  • Ayrıntılı bilgi için,TÜRKAK akreditasyon markasını “TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki Kurallar”a ( www.turkak.org.tr/Rehberler/R10-06) ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”a ( www.myk.gov.tr/index.php/tr/mevzuat) bakınız.

   PDF için tıklayınız.                             PNG için tıklayınız.