TÜÇEV SERTİFİKASYON MERKEZİ

Hakkımızda

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve “Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) Projesi” nin kapsamında açılan VOC-Test Merkezler -III Hibe Programları kapsamında Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) tarafından yürütülen TREESP2.3.TUYEP/P-03/039 Ref. No lu “Gelişmiş Çevre Sektörü İçin Revize Ulusal Meslek Standartları Yeterlilikler ile VOC-Test Merkezinin Kurulması Projesi” ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi (TÜÇEV) bünyesinde TÜÇEV Sertifikasyon olarak kurulacaktır.

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığının ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yetki alarak çevre sektöründe uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi verme konusunda yetkilendirilecektir.

Kuruluşumuz, ülkemizde nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak doğrultusunda, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin MYK tarafından onaylanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere sınav ve belgelendirme faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17024 Standardı kapsamında yapacaktır.

Belgelendirme Yapılan Meslekler