TÜÇEV SERTİFİKASYON MERKEZİ

MYK ile Yetkilendirme Protokolü İmzalandı

2023-09-29 14:07:08 tarihinde yayınlandı.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)’in bileşeni olan VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı faydalanıcısı olan ve TREESP.2.3.TUYEP/P-03/39 nolu Gelişmiş Çevre Sektörü İçin Revize Ulusal Meslek Standartları Yeterlilikler ile Voc Test Merkezinin Kurulması projesi sonucunda Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi olarak yetkilendirme protokolünün imzalanması kapsamında MYK Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürümüz Sayın Erdal TÜRK 28 Eylül 2023 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde bir araya gelerek yetkilendirme protokolünü imzaladılar.

Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürümüz Sayın Erdal TÜRK çevre sektöründeki mesleklerin standartlarının oluşturulması ile sınav ve belgelendirme sürecine geçmiş olmalarının önemine vurgu yaparken MYK Bakanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin önemine değinmiş, belgeyi mesleki yetkinliklere etkisinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği alanında da farkındalığın oluşması noktasında değerli bir unsur olarak tanımlamıştır. 

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlayabilmek üzere Yetkilendirme protokolünün imzalanması ile tarafımıza yetki belgesi takdim edilmiştir.