TÜÇEV SERTİFİKASYON MERKEZİ

Proje Hakkında

PROJENİN KÜNYESİ

PROJENİN ADI:                                    Gelişmiş Çevre Sektörü İçin Revize Ulusal Meslek Standartları Yeterlilikler İle Voc-Test Merkezinin Kurulması

PROJENİN KAPSADIĞI BÖLGE:      ANKARA, TÜRKİYE

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI:               TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI (TÜÇEV)

BAŞVURU SAHİBİNİN TABİİYETİ: T.C.

SEKTÖR / ALT-SEKTÖR:                   SEKTÖR: ÇEVRE / ALT SEKTÖR: MESLEK

PROJE SÜRESİ:                                    18 Ay 

BAŞLANGIÇ TARİHİ:                         01.11.2020

TAMAMLANMA TARİHİ:                  30.04.2022

 

PROJENİN HEDEFİ

  Özellikle atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm işinde önemli bir sorun teşkil eden çevre sektöründe nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için etkin bir mekanizma oluşturularak yanlış uygulamaların önlenmesi ve sosyal, ekonomik ve sektörel kayıpların giderilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)'ne uygun değerlendirme, ölçme ve belgelendirme ile etkin bir ulusal yeterlilik sisteminin oluşturulması ile çevre sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman istihdam etmesini desteklemiş olacaktır.

 

PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ

1-Atık Kağıt Geri Dönüşüm Elemanı  (Seviye 3)

    Hafriyat Toprağı Döküm Saha Elemanı (Seviye 3)

    Otomotiv Arındırma ve Söküm Elemanı (Seviye 4)

    Otomotiv Arındırma ve Söküm Sorumlusu (Seviye 5)

    Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3) 

    Atık Koordinatörü (Seviye 5) ve Endüstriyel Ambalaj Yeniden Kullanıma Hazırlama İşçisi (Seviye 3) için mesleki standartlar hazırlamak ve ulusal nitelikler geliştirmek;

2-Çevre sektöründe TÜÇEV olarak hedef meslek alanlarının standartlarını belirlemek, niteliklerini hazırlamak ve akredite bir test ve sertifika merkezi olmak

3-Uzun vadeli şekilde, sektörel paydaşlarla ortak hareket ederek, çalıştaylar, bilgilendirme seminerleri, mesleki farkındalık çalıştayları ve test uzmanlarının eğitimi ile önlemler geliştirmek

4-Sektöre yönelik ihtiyaç analizi yapılması

5-Geliştirilmiş meslek standartları için sınav soru bankası oluşturulması.

   Projemizde oluşturulan müdahale mantığının en önemli özelliği kapsayıcı bir eylem olmasıdır. Önerilen eylem kapsamında, 7 meslek standardının hazırlanması ve 8 ulusal yeterliliğin geliştirilmesi, mesleki meslek komiteleri ile özel ve kamu sektörü, işverenler, çalışanlar, STK'lar ve diğer sektörel girişimleri içeren sektörel paydaşlar tarafından gerçekleştirilecektir. Müdahale mantığı kapsamında, ilgili standartların henüz belirlenmediği meslekler için tüm sektörü kapsayan derin bir değerlendirme ve analiz ile standart geliştirme çalışmaları yapılacak ve bu standartlara göre nitelikli personelin sertifikalandırılması için bir test merkezi kurulacaktır. Ayrıca, pilot test uygulamaları, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile sektördeki 2.000'den fazla kişiyle iletişim kurulacak ve bilgilendirilecektir.

 

BEKLENEN SONUÇLAR

*7 meslek standardının hazırlanması sağlandı ve 8 ulusal yeterliliğin geliştirildi.

* TUCEV VOC-Test Merkezi, TÜRKAK' ın akreditasyonu ile kuruldu ve MYK onay süreci tamamlandı

* Sınav altyapısı, tüm sektör firmalarına ve çalışanlarına hizmet vermek için kuruldu,

* Akredite olan her bir meslek için en az 250 sorudan oluşan soru bankaları oluşturuldu. Bu meslekler;

   Atık Kağıt Geri Dönüşüm Elemanı (Seviye 4)

   Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı (Seviye 3)

   Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı (Seviye 3)

   Hafriyat Toprağı Döküm Saha Elemanı (Seviye 3)

   Atık Koordinatörü (Seviye 5)

* Kapsayıcı iletişim için kapasite oluşturma ve ağ oluşturma için 15 adet sektör çalıştayı düzenlendi.

* 1000 kişi için 4 bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

 

PROJE EKİBİ

  

PROJE KOORDİNATÖRÜ 

GÜL GÖNENÇEN

Tel: 0 312 215 9736

E-mail: [email protected]

PROJE ASİSTANI                                                   

NAZMİYE ÇİÇEK

Tel: 0 312 215 9736

E-Mail : [email protected]

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMSİLCİSİ

SEVGİ SERVİ

Tel: 0 312 215 9736

E-mail: [email protected]

 

FİNANSAL İŞLER SORUMLUSU

NURAY YILDIZ

Tel: 0 312 215 9736

E-mail: [email protected]