TÜÇEV SERTİFİKASYON MERKEZİ

Sınav Kuralları

Sınav Genel Kuralları

 

 •    Sınav başlamadan önce mobil cihazlarınızı (cep telefonu vb.) kapalı konuma getiriniz.
 •    Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirilmesi yasaktır.
 •    Aksi belirtilmedikçe sınavlarda kullanmanız yasak olan teçhizat ve ekipmanlar: Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları; MP3 çalar, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları; tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu,      akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; müsvedde kağıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlardır.
 •    Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdında o soru için ayrılmış olan yere belirgin şekilde işaretlemeyi unutmayınız.
 •    Her sorunun 1 (bir) doğru cevabı bulunmaktadır. Aynı soruda cevap kağıdına birden fazla şıkkı işaretlemeniz halinde cevabınız yanlış sayılacaktır. 
 •    Sınav Kitapçığına işaretlenen cevaplar, geçerli sayılmayacaktır. Lütfen işaretlemelerinizi cevap kağıdına yaptığınızdan emin olunuz.
 •    Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmemektedir.
 •    Sınav başladıktan sonraki ilk 15 (on beş) dakika içerisinde salonu terk edemezsiniz.
 •    Sınav süresince sınavı tamamlayanlar haricindeki adayların, sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılması yasaktır.
 •    Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbirleriyle yardımlaşan veya konuşan adaylara kopya işlemi uygulanacaktır.
 •    Sınav Yapıcı kopya çeken adayları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir.
 •    Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması gereken zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek, içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 •    Sınav Yapıcıdan herhangi bir konuda açıklama isteyebilirsiniz, ancak soracağınız soru tüm adayların duyabileceği yüksek bir sesle sorulmalıdır.
 •    Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmak, sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler Sınav Tutanağına kaydedilir ve sınav salonundan çıkartılır.
 •    Aday, Sınav Yapıcıların uyarılarını dikkate almak ve uyarılara uymak zorundadır.
 •    Sınav Yapıcı ile arasında tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olan aday, Sınav Yapıcı reddederek bir organize edilecek bir başka sınava katılma hakkına sahiptir. Böyle bir durum var ise sınav başlamadan önce yüksek sesle belirtiniz.
 •    Sınavınızın sonlandırılmasına veya bir soruya veya sınava ilişkin başka bir duruma itiraz ve şikayet hakkınız vardır. Ancak itiraz veya şikayetinizi “SINAV BİTMİŞTİR” ikazından sonra Sınav Yapıcıya ya da TÜÇEV Sertifikasyon Birimi nternet sitesinden TÜÇEV Sertifikasyon Birimi yetkililerine iletebilirsiniz. Lütfen sınav esnasında itiraz veya şikayette bulunmayınız.
 •    İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmeniz ve bu nedenle kendinizi veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürmeniz halinde sınavınız DURDURULUR. Ve sınavdan BAŞARISIZ sayılırsınız.
 •    Sınav bitiminde bizleri değerlendirmek isterseniz eğer anket formumuzu görevli(ler)den isteyiniz.
 •    Sınav kitapçıklarınızda bulunan kişisel bilgilerinizi kontrol edip imza kısımlarını imzaladıktan sonra görevlinin sınavı başlatmasını bekleyiniz.