TÜÇEV SERTİFİKASYON MERKEZİ

Başvuru Süreci

Açılan sınava bireysel başvurular TÜÇEV Sertifikasyon Birimi internet sayfasında yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da TÜÇEV Sertifikasyon Birimi elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir

Online ya da elden yapılan başvuruların sahipleri, TÜÇEV Sertifikasyon Birimi internet adresinde ( https://tucevsertifikasyon.com/ )yayımlanan banka hesap bilgilerine, dahil olmak istediği sınava göre Ücret Çizelgesinde belirtilen ücreti öder. Ödeme dekontunun açıklama kısmında; başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, sınava girilecek olan Ulusal Yeterlilik Adı/Seviyesi varsa çalıştığı kuruluş ismi yer almalıdır. 

İnternet sayfasında yer alan başvuru alanından, girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler ile kişisel bilgiler kaydedilir ve destek dokümanlar (dekont, kimlik fotokopisi vb.) yüklenerek başvuru işlemi tamamlanır. Ardından TÜÇEV Sertifikasyon Birimi Portal tarafından başvuru sahibi için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak, bu şifre ile başvuru sahibinin kendisine ait tüm bilgilere (başvuru durumu, sınav sonuçları, belge sorgulama vb.) ulaşabilmesi sağlanır. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce TÜÇEV Sertifikasyon Birimine kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Elden/kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda;

Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) TÜÇEV Sertifikasyon Birimi internet adresi ( https://tucevsertifikasyon.com/ )üzerinden indirilerek doldurulur. Başvuru Formunun ekine, yine internet sayfasından indirilen Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) imzalanarak, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce TÜÇEVSertifikasyon Birimi'ne elden teslim edilir ya da kargo-posta yoluyla gönderilir.

Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi Belgelendirme Uzmanı tarafından incelenir. İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Uzmanı tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin Başvuru Formunun başvuru onay hanesi Belgelendirme Uzmanı tarafından imzalanarak onaylanır.

Başvurunun reddedilmesi durumunda ilgili başvuru sahibine e-posta/sms/telefon yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirme yapılır. Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

Başvuru süreci tamamlanan ve onaylanan adayların görüldüğü Teorik/Performans Aday Sınav Listesi, Belgelendirme Uzmanı tarafından yazılımdan indirilerek, sınav organizasyonu hakkında adaylara e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Aday, sınav yerine ulaşımını kendisi sağlar.

Kurumsal/Toplu Başvuruların Alınması

TÜÇEV Sertifikasyon Birimi yazılım üzerinden dijital olarak kurumsal/toplu genel başvuru ya da açılan sınava başvuru yapılabilir.

Çalışanlarının belgelendirilmesini talep eden müşteri, sınavlar için kendi işletmesinin sahasının/merkezinin kullanılmasını talep edebileceği gibi (Gezici Sınav Birimi), sınavların TÜÇEV Sertifikasyon Birimi Sınav Merkezinde düzenlenmesini de talep edebilir.

Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Çalışanını belgelendirme talebinde bulunan müşteri, sınavı talep edilen Ulusal Yeterlilik/Birimi, aday sayısı, kurum/kuruluşa ait bilgileri (lokasyon/sektör) e-posta göndererek TÜÇEV Sertifikasyon Birimine genel başvuruda bulunabilir.